< Početna  -zuma igre  -  Lopta inka
Igre iz kategorije


Topom, koji se može rotirati, izbacite kuglice pravilnih boja na način da grupirate iste boje
Iz sredine polja izbaci loptice prema nizu
Sortiraj voće na dugačkoj spirali
Cilj ove igre je maknuti sve loptice sa pokretne trake
Izbaci dijamante i bisere i napravi niz istobojnih
Topom izbaci lopticu na mjesto istobojne grupe
Sortirajte ljude prije ulaza u cirkus na način da ljudi sa istobojnim majicama budu u grupi
Oslobodi sredinašnju crnu lopticu
Prema nizu, koji kružu oko 3 točke, ispucaj bisere u redoslijedu istobojnog niza
Iz kružne pozicije izbaci lopticu u sredinu