< Početna  -spajanje oblika  -  puzzle igreSpoji dva komada iste sličice
Okretanjem kugla napravi istu sliku kao s desne strane
Kreći se paralelno s dva raka i pazi da ne izađeš izvan okvira
Pokušaj dovesti kocku u položaj kako je prikazano
Okreni karte simetrično u odnosu na lijevu stranu
Koristeći tipke gore-dolje-lijevo-desno dovedite ove kocke u parove boja

Slične kategorije