< Početna  -traženje mina  -  puzzle igrePostavi zastavice oko mine
Igra poput minesweepera u kojem moraš pronaći jabuke sa crvima
Pronađi polja u kojem su skrivene mine
Duplim klikom otvori polja, jednim klikom postavi zastavicu na mine
Obično su mine postavljene u sredini okolnih jednakih brojeva
Pronađi polja na kojima su mine

Slične kategorije